สถานที่ตั้ง…( สาขาสะพานเหล็ก)

อยู่ใต้โรงแรมวังบูรพา ห้องสุดท้าย ติดถนนเจริญกรุง อยู่ก่อนข้ามสะพาน

 ร้านบูรพาทอยส์ สาขา 1

160 / 7 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพา

เขตพระนคร กทม 10200

Tel. 083-567-8811, 083-567-8822 

E-mail  burapatoyss@gmail.com         

  เวลาเปิด 9.00.น-18.00.น หยุดทุกวันอาทิตย์กลางและปลายเดือน

สถานที่ตั้ง…( สาขาบางใหญ่)

ร้านบูรพาทอยส์ สาขา 2
อยู่ในโครงการสวนต้นไม้ Garden Center ห้อง K2
98 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Tel.   08-22-33-7778,  08-22-33-7779
เปิดเวลา 11.00-16.30 น

หยุดทุกอาทิตย์กลางเดือนและปลายเดือน

 ร้านบูรพาทอยส์  
160 / 7 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพา
เขตพระนคร กทม 10200   
    083-567-8811

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

 ร้านบูรพาทอยส์ 

160 / 7 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพา

เขตพระนคร กทม 10200

 TEL.   083-567-8811,083-567-8822,08-2233-7778