สถานที่ตั้ง…( สะพานเหล็ก)

อยู่ใต้โรงแรมวังบูรพา ห้องสุดท้าย ติดถนนเจริญกรุง อยู่ก่อนข้ามสะพาน

 ร้านบูรพาทอยส์ 

Tel. 083-567-8811, 083-567-8822 

E-mail  burapatoyss@gmail.com         

  เวลาเปิด 9.00.น-18.00.น หยุดทุกวันอาทิตย์กลางและปลายเดือน

สถานที่ตั้ง…( บางใหญ่)

ร้านบูรพาทอยส์ 
Tel.   08-22-33-7778,  08-22-33-7779
เปิดเวลา 11.00-16.30 น

หยุดทุกอาทิตย์กลางเดือนและปลายเดือน

 ร้านบูรพาทอยส์  
160 / 7 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพา
เขตพระนคร กทม 10200   
    083-567-8811
Upload Image...